Stools

9to5 Enduro 24/7 Heavy Duty Stool  $969

9to5 Enduro 24/7 Heavy Duty Stool

$969

AIS Bolton Stool  $536

AIS Bolton Stool

$536

9to5 Bristol Drafting Stool  $794

9to5 Bristol Drafting Stool

$794

AIS Shiloh Stool  $358

AIS Shiloh Stool

$358

9to5 Vault Series Stool  $580

9to5 Vault Series Stool

$580

AIS Triad Multi-Purpose Stool  $263

AIS Triad Multi-Purpose Stool

$263

AIS Pierce Multi-Purpose Stool  $351

AIS Pierce Multi-Purpose Stool

$351

Eurotech OSS Drafting Stool  $415

Eurotech OSS Drafting Stool

$415

Eurotech Apollo Drafting Stool  $495

Eurotech Apollo Drafting Stool

$495

Neutral Posture Adapta Stool  $468

Neutral Posture Adapta Stool

$468

Neutral Posture Graphite Stool  $268

Neutral Posture Graphite Stool

$268

OFD Double Air Grid Back Drafting Stool with Black Mesh Seat  $595

OFD Double Air Grid Back Drafting Stool with Black Mesh Seat

$595

United Chair Affinity Adjustable Seat Stool  $641

United Chair Affinity Adjustable Seat Stool

$641

United Chair Savvy Adjustable Lumbar Stool  $677

United Chair Savvy Adjustable Lumbar Stool

$677

United Chair Industrial Stool  $707

United Chair Industrial Stool

$707

United Chair io Cafe Stool  $716.00

United Chair io Cafe Stool

$716.00

Eurotech Apollo Drafting Stool  $495

Eurotech Apollo Drafting Stool

$495

Neutral Posture Stratus Urethane Stool  $183

Neutral Posture Stratus Urethane Stool

$183

OFD Deluxe Air Grid Back Drafting Chair with Black Mesh Seat  $531

OFD Deluxe Air Grid Back Drafting Chair with Black Mesh Seat

$531

OFD Double AirGrid Stool  $600

OFD Double AirGrid Stool

$600

United Chair Brylee Waterfall Seat Stool  $798

United Chair Brylee Waterfall Seat Stool

$798

United Chair Sensato Lumbar Support Stool  $747

United Chair Sensato Lumbar Support Stool

$747

United Chair Medical Stool  $367

United Chair Medical Stool

$367

United Chair Brylee Cafe Stool  $483.00

United Chair Brylee Cafe Stool

$483.00

Eurotech Apollo ll Mesh Drafting Stool  $546

Eurotech Apollo ll Mesh Drafting Stool

$546

Neutral Posture Status Upholstered Stool  $148

Neutral Posture Status Upholstered Stool

$148

OFD Antique 26" Stool  $151

OFD Antique 26" Stool

$151

OFD Deluxe Mesh Back Drafting Stool with Adjustable Footring  $310

OFD Deluxe Mesh Back Drafting Stool with Adjustable Footring

$310

United Chair Expression Adjustable Back Stool  $809

United Chair Expression Adjustable Back Stool

$809

United Chair All Purpose Stool  $196

United Chair All Purpose Stool

$196

United Chair Zing Adjustable Back Stool  $474

United Chair Zing Adjustable Back Stool

$474

Neutral Posture ONGO Stool  $192

Neutral Posture ONGO Stool

$192

Neutral Posture Geo Stool  $206

Neutral Posture Geo Stool

$206

OFD Black Ladder Back Metal Bar Stool  $343

OFD Black Ladder Back Metal Bar Stool

$343

OFD Stacking and Ganging Drafting Chair  $200

OFD Stacking and Ganging Drafting Chair

$200

United Chair Radar Waterfall Seat Stool  $600

United Chair Radar Waterfall Seat Stool

$600

United Chair Drafting Stool  $466

United Chair Drafting Stool

$466

United Chair Medical Stool with Back  $483

United Chair Medical Stool with Back

$483